Onze blogs

Van start-up naar scale-up: deze juridische zaken wil je geregeld hebben!

Bij de transitie van een start-up naar een scale-up van een softwareleverancier komt het vaak voor dat het regelen van bepaalde juridische zaken nog niet heeft plaatsgevonden terwijl deze zaken goed op orde hebben veel waarde voor de business kan opleveren. Hierbij kan gedacht worden aan het hanteren van eigen op maat gemaakte juridische documenten, de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de software en het waarborgen van continuïteit. Deze juridische zaken goed geregeld hebben is voor de softwareleverancier belangrijk alsmede voor de klanten en (potentiële) investeerders. In deze blog worden de hiervoor genoemde onderwerpen besproken en wordt er een voorzet gedaan hoe deze juridische zaken geregeld kunnen worden zodat de start-up ook juridisch klaar is om door te gaan naar de volgende fase.

Lees meer »

Auteursrecht (copyright) op software: hoe moet dat geregeld worden?

Regelmatig krijgen wij van klanten die software laten ontwikkelen de vraag: ben ik nu eigenlijk wel eigenaar geworden van de auteursrechten die rusten op de software? Het antwoord op deze vraag ligt helemaal aan op wat voor manier er gecontracteerd is met de softwareontwikkelaar. Daarnaast moet er gekeken worden naar de inhoud van de overeenkomst die gesloten is. In deze blog bespreken we het wettelijk kader wat betreft het auteursrecht op software en hoe dit auteursrecht overgedragen kan worden zodat de opdrachtgever ook daadwerkelijk "eigenaar" wordt van de software.

Lees meer »

Copyright van de toekomst: wat betekenen blockchain en NFTs voor het auteursrecht en de muziekindustrie?

De elektronische muziek producer 3LAU heeft recent voor het recordbedrag van $11.6 miljoen een aantal non-fungible tokens (NFTs) verkocht. De verkochte NFTs waren in dit geval 33 digitale albums die allemaal verkocht werden als unieke tokens. De albums bevatten bijvoorbeeld een speciale vinyl editie van een muziekalbum, nog niet uitgebrachte muziek en één nummer werd verkocht voor het bedrag van $3.6 miljoen. NFTs kunnen door artiesten en kunstenaars gebruikt worden voor inkomsten nu door de coronacrisis de inkomsten uit optredens gestagneerd zijn. Nu vraagt u zich waarschijnlijk af: wat zijn deze NFTs en waarom zijn ze van belang voor artiesten? Om deze vraag te beantwoorden moeten we hiervoor kijken naar de werking van de blockchain om de toepassing van NFTs beter te begrijpen. Vervolgens wordt gekeken naar de impact van de NFT's op de bescherming en exploitatie van auteursrechtelijke beschermde werken in de muziekindustrie.

Lees meer »

Waar moet op gelet worden bij het opstellen van een pentest waiver?

Steeds meer bedrijven maken gebruik van leveranciers die een zogenaamde penetration test uitvoeren op de systemen van de opdrachtgever om te beoordelen hoe het staat met de beveiliging en weerbaarheid van deze systemen. Een leverancier die zich met penetration testing bezighoudt moet de juridische voorwaarden van deze dienst goed juridisch regelen in een pentestovereenkomst, ook wel een pentest waiver genoemd. Indien dat niet goed juridisch wordt geregeld, kan dit tot nadelige gevolgen leiden voor de leverancier. In deze blog worden de belangrijkste afspraken besproken die in een pentestovereenkomst moeten worden vastgelegd.

Lees meer »

Softwareontwikkelingsovereenkomst: wat moet er in staan?

Het wordt steeds gebruikelijker dat bedrijven gebruik willen maken van software die op maat is gemaakt voor de diensten die zij leveren. Vandaar dat er ook steeds meer vraag is naar softwareontwikkelaars die de capaciteit en de expertise hebben om software volledig te ontwikkelen op basis van de voorkeuren van de opdrachtgever. Het voordeel van het op maat laten ontwikkelen van software is dat het eindproduct aansluit bij de wensen van de opdrachtgever. Om tot dit eindproduct te komen is het verstandig om een duidelijke softwareontwikkelingsovereenkomst aan te gaan waardoor het voor softwareontwikkelaar en de opdrachtgever duidelijk is wat er van ze verwacht wordt. In deze blog worden een aantal richtlijnen besproken die mee kunnen worden genomen op het moment dat een softwareontwikkelaar en een opdrachtgever een softwareontwikkelingsovereenkomst gaan opstellen.

Lees meer »

Aandachtspunten bij het opstellen van een geheimhoudingsovereenkomst (NDA)

Een geheimhoudingsovereenkomst of een non-disclosure agreement (NDA) is er voor bedoeld om twee of meerdere partijen vertrouwelijke informatie met elkaar te delen. De NDA bevat afspraken welke informatie als vertrouwelijk wordt aangemerkt en wat er toegestaan om te doen met de vertrouwelijke informatie. De NDA wordt vaak getekend voordat er onderhandelingen plaatsvinden en wordt vaak afgedaan als een standaard routine. In deze blog wordt er gekeken naar de zaken waar men op moet letten voordat er een NDA getekend wordt.

Lees meer »

Gebruikersvoorwaarden opstellen voor een app of website? De belangrijkste onderwerpen

Gebruikers van een platform zoals een app of website kunnen gebonden worden aan gebruikersvoorwaarden, ook wel gebruiksvoorwaarden genoemd. Deze gebruikersvoorwaarden, in het Engels ook wel Terms of Use genoemd, zijn de juridische voorwaarden op basis waarvan het platform gebruikt mag worden. Deze voorwaarden zijn niet bedoeld om een gebruiker een licentie te verlenen maar zien toe op het daadwerkelijke gebruik van het platform. In deze blog worden de belangrijkste onderwerpen besproken die volgens ITS LEGAL in de gebruikersvoorwaarden moeten worden opgenomen.

Lees meer »

Licentieovereenkomst voor software opstellen? Drie vragen die gesteld moeten worden!

De softwareleverancier moet zich ten eerste afvragen wat voor licentie er verstrekt wordt aan de klant om de software te mogen afnemen. Wordt er bijvoorbeeld toegang tot de software gegeven via een enkel account of worden er meerdere accounts aangemaakt aangezien er misschien meerdere personen binnen het bedrijf van de klant gebruik gaan maken van de software? Daarnaast kunnen er beperkingen worden opgelegd aan het aantal personen of apparaten dat kan inloggen op het account. Verder is het aan te raden om op te nemen dat de klant verantwoordelijk is voor handelen en nalaten van de gebruikers en hiervoor dient de klant de softwareleverancier vrij te waren.

Lees meer »

Waar moet op gelet worden bij het opstellen van een privacyverklaring?

Op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het verplicht om als ICT-dienstverlener op de eigen website betrokkenen te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens. In deze blog worden een aantal onderwerpen uitgelicht die verplicht zijn om op te nemen in een privacyverklaring. De partij die de persoonsgegevens verzameld en hierbij het doel van de verwerking vaststelt, oftewel waarvoor de persoonsgegevens gebruikt worden, is de verwerkingsverantwoordelijke. De persoon van wie de persoonsgegevens verzameld worden wordt de betrokkene genoemd. De verwerkingsverantwoordelijke heeft de verplichting op basis van de AVG om de betrokkene(n) te informeren over de verwerking van de persoonsgegevens. De privacyverklaring is een statement richting de betrokkene. De verwerkersovereenkomst is een overeenkomst die wordt aangegaan tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker waarin afspraken worden vastgelegd onder welke voorwaarden de persoonsgegevens verwerkt worden.

Lees meer »

De verwerkersovereenkomst voor ICT-dienstverleners: wat moet hierin worden opgenomen?

Een verwerkersovereenkomst is een overeenkomst die gesloten wordt tussen een verwerkingsverantwoordelijke en een verwerker. Dit is verplicht om te doen indien een verwerkingsverantwoordelijke een derde partij inschakelt die in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens gaat verwerken. De verwerker is in dit geval vaak een ICT-dienstverlener. In deze blog worden de verplichte onderdelen besproken die op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de verwerkersovereenkomst voor een ICT-dienstverlener moeten worden opgenomen.

Lees meer »

Algemene voorwaarden bij software ontwikkeling: vier zaken waar u bij het opstellen op moet letten!

Eigen algemene voorwaarden hanteren is bij software ontwikkeling een musthave. Deze terms and conditions worden van toepassing verklaard op de software overeenkomst die wordt aangegaan met een opdrachtgever die de opdracht heeft gegeven om maatwerk software of een applicatie te laten ontwikkelen. Door het hanteren van algemene voorwaarden die zijn toegeschreven op de dienstverlening van de softwareontwikkelaar worden de relevante juridische risico's afgedekt. In deze blog worden vier onderwerpen besproken die volgens ITS LEGAL altijd in de algemene voorwaarden van een softwareontwikkelaar moeten worden opgenomen.

Lees meer »

Algemene voorwaarden voor webdesigners: de drie belangrijkste onderwerpen

Eigen algemene voorwaarden hanteren is voor webdesigners aan te raden. Deze voorwaarden worden van toepassing verklaard op de overeenkomst die wordt aangegaan met een opdrachtgever die de opdracht heeft gegeven om een maatwerk website of web-applicatie met bijbehorende materialen te ontwikkelen. Door het hanteren van algemene voorwaarden die zijn toegeschreven op de dienstverlening van de webdesigner worden de relevante juridische risico's afgedekt. In deze blog worden drie onderwerpen besproken die volgens ITS LEGAL altijd in de algemene voorwaarden van een webdesigner moeten worden opgenomen.

Lees meer »