Van start-up naar scale-up: deze juridische zaken wil je geregeld hebben!

Gepubliceerd op 4 juni 2021 om 11:18

Bij de transitie van een start-up naar een scale-up van een softwareleverancier komt het vaak voor dat het regelen van bepaalde juridische zaken nog niet heeft plaatsgevonden terwijl deze zaken goed op orde hebben veel waarde voor de business kan opleveren. Hierbij kan gedacht worden aan het hanteren van eigen op maat gemaakte juridische documenten, de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de software en het waarborgen van continuïteit. Deze juridische zaken goed geregeld hebben is voor de softwareleverancier belangrijk alsmede voor de klanten en (potentiële) investeerders. In deze blog worden de hiervoor genoemde onderwerpen besproken en wordt er een voorzet gedaan hoe deze juridische zaken geregeld kunnen worden zodat de start-up ook juridisch klaar is om door te gaan naar de volgende fase.

 

Eigen op maat gemaakte juridische documenten

In de start-up fase wordt er meestal gebruikt van templates om bijvoorbeeld algemene voorwaarden en een verwerkersovereenkomst op te stellen zonder dat hierbij juridisch advies wordt ingewonnen. Dit kan ervoor zorgen dat deze juridische documenten niet helemaal aansluiten op de dienst die wordt geleverd. Zo kan het voorkomen dat potentiële klanten tijdens de juridische onderhandelingen met opmerkingen komen over bepaalde bepalingen zoals het ondersteunen bij het aanvragen bij domeinnamen en SSL-certificaten maar dat de softwareleverancier deze dienst helemaal niet levert bij het aanbieden van bijvoorbeeld een SaaS-dienst. Het is daarom aan te raden een jurist de juridische documenten te laten opstellen en die kan ervoor zorgen dat de dienst en de juridische documenten op elkaar aansluiten. Dit voorkomt een hoop gedoe als een nieuwe klant moet worden aangesloten.

 

Intellectueel eigendom op software

Een start-up kan op een gegeven moment een nieuwe investeerder aantrekken die ervoor kan zorgen dat de onderneming de komende jaren flink kan gaan groeien. De investeerder stelt alleen wel de vraag hoe het staat met de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten, in het geval van softwareleveranciers gaat het dan vooral om de auteursrechten die rusten op de broncode van de software. Op het moment dat een jurist gaat kijken of de auteursrechten op de software wel eigenlijk toebehoren aan de softwareleverancier komt deze er vaak achter dat er bepaalde afspraken of contracten ontbreken. Zo komt het in de praktijk vaak voor dat contracten met externe ontwikkelaars niet de juiste afspraken bevatten om het auteursrecht over te dragen.

 

Een ander probleem wat vaak voorkomt is dat de start-up de ondernemingsstructuur aanpast zodat een IP B.V. de intellectuele eigendomsrechten gaat houden maar dat er vervolgens verder geen afspraken zijn gemaakt tussen de werkmaatschappij en de IP B.V. over de overdracht van de auteursrechten die ontstaan bij de (door) ontwikkeling van de software. De auteursrechten die dan ontstaan blijven juridisch gezien dan bij de werkmaatschappij liggen aangezien deze entiteit de ontwikkelaars in dienst heeft of contracten aangaat met externe ontwikkelaars. Dit kan worden opgelost door alsnog een contract te sluiten tussen de werkmaatschappij en de IP B.V. waarin de overdracht geregeld wordt en de werkmaatschappij een licentie terugkrijgt om de software te exploiteren.

 

Continuïteit van de software

Dit is een vraag die een softwareleverancier regelmatig kan krijgen van de klanten: wat gebeurt er als jouw onderneming failliet gaat of wordt overgenomen door een derde partij? Kan ik dan nog steeds gebruik maken van de software en de bijbehorende data of gaat alles op zwart? Als softwareleverancier wil je goed zorgen voor de klanten dus het is zeker aan te raden om continuïteit te waarborgen. Hiermee kan een softwareleverancier zich onderscheiden en dit wekt vertrouwen bij (nieuwe) klanten. In het geval de softwareleverancier "on premise" levert, oftewel de software draait op de servers van de klant, dan kan ervoor worden gekozen een escrowregeling op te zetten waarbij de escrow-agent de broncode bewaart en uitgeeft bij bijvoorbeeld een faillissement. Mocht de softwareleverancier zijn dienst leveren in de vorm van Software as a Service (SaaS) dan kan er een continuïteitsregeling worden opgezet waarbij een stichting de dienst voor een bepaalde periode gaat leveren aan de klanten.

Op zoek naar juridisch advies op het gebied van ICT? 

Start-up scale-up software juridisch IE escrow

Reactie plaatsen

Reacties

fluemype
een maand geleden

Ready to challenge your perception? Our Telegram channel unlocks exclusive footage capturing tank chaos, helicopter theatrics, infantry precision, and kamikaze drones. Join us for an unfiltered exploration into the hidden truths of modern warfare.
This is unique content that won't be shown on TV.

Link to Channel: HOT INSIDE UNCENSORED

https://t.me/+HgctQg10yXxhMzky