Privacyverklaring ITS LEGAL

Op wie van toepassing?

Door ITS LEGAL worden persoonsgegevens verzameld. Wij respecteren de privacy van de bezoekers en klanten en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Om deze reden, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

 

Wijzingen van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 januari 2021.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze webapplicatie laat u bepaalde gegevens bij ons achter, waaronder persoonsgegevens. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden door ITS LEGAL ten behoeve van de klant.

 

Gronden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslag(en):

U heeft toestemming gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens.

Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening.

 

Categorieën persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Naam van de contactpersoon van de klant.

E-mail adres van de contactpersoon van de klant.

Telefoonnummer van de contactpersoon van de klant.

 

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derde partijen

Voor de uitvoering van onze dienstverlening, worden de persoonsgegevens opgeslagen bij de volgende hostingproviders:

JouwWeb B.V. voor de hosting van de website www.itslegal.nl.

Microsoft Data Center in Middenmeer voor de hosting van Microsoft Office 365.

 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 

Bewaartermijnen 

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. 

Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

 

Uw rechten

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. U heeft de volgende rechten:

Recht op inzage in uw persoonsgegevens: u heeft het om een overzicht te krijgen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

Recht op correctie van uw persoonsgegevens: indien wij onjuiste of onvolledige persoonsgegevens van u verwerken heeft u het recht op verbetering of aanvulling van de betreffende persoonsgegevens.

Recht op beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens en recht op bezwaar: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, bijvoorbeeld als u de juistheid van de persoonsgegevens in twijfel trekt of als u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is.

Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens: in sommige gevallen heeft u recht op het verwijderen van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn of u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is.

Recht op dataportabiliteit.

Een verzoek tot uitoefening van uw rechten kunt u indienen door contact op te nemen door een e-mail te sturen naar info@itslegal.nl

 

Contact

Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kan er een e-mail worden gestuurd naar info@itslegal.nl