Continuïteitsplan: het alternatief voor escrow

ICT-dienstverleners krijgen regelmatig de vraag van hun afnemers wat er gebeurt op het moment dat zij failliet mochten gaan. Afnemers maken zich hier zorgen over aangezien de dienst die geleverd wordt vaak essentieel is voor de bedrijfsvoering van de afnemer. Vaak wordt dit risico opgelost met het ondertekenen van een escrow overeenkomst maar deze is in veel gevallen niet sluitend en zelfs een SaaS escrow regeling het risico bij een mogelijk faillissement van bijvoorbeeld een cloudleverancier die SaaS software levert niet weg.

Wat is continuïteit? 

De betekenis van continuïteit houdt in dat de software of dienst een bepaalde periode nog beschikbaar blijft voor de klanten indien er iets misgaat bij de software leverancier zoals in het geval van een faillissement.

Welk alternatief is er voor de escrow regeling?

Een andere oplossing om het risico weg te nemen, in plaats van een escrow overeenkomst, is het opzetten van een continuïteitsplan waarbij de essentiële bedrijfsonderdelen veiliggesteld geworden en er contractuele afspraken worden gemaakt met een onafhankelijke derde partij die de dienstverlening "door" levert indien de ICT-dienstverlener failliet gaat. Het voordeel ten opzichte van een escrow regeling waarbij er een escrow overeenkomst gesloten wordt, is dat het continuïteitsplan de continuïteit in één keer regelt voor alle klanten in plaats van dat elke klant apart moet worden aangesloten.


Meer weten over het alternatief voor de escrow regeling?


Continuiteit Escrow Curator Faillissiment Regeling

Wat houdt een continuïteitsplan in?

Het continuïteitsplan bestaat uit twee verschillende onderdelen: de adviesfase waarbij in kaart wordt gebracht wat er nodig is om het continuïteitsplan op te zetten en het maken van contractuele afspraken tijdens de uitrolfase om de essentiële bedrijfsonderdelen veilig te stellen. Bij voorbeelden van essentiële bedrijfsonderdelen moet men denken aan het auteursrecht op de software, domeinnamen, know-how en bijvoorbeeld de hosting. De contractuele afspraken worden in de uitrolfase gemaakt en er wordt een overeenkomst gesloten met een onafhankelijke derde partij (een stichting) die de dienst kan doorleveren bij een faillissement van de ICT-dienstverlener.  


Neem direct contact op voor meer informatie!