Auteursrecht (copyright) op software: hoe moet dat geregeld worden?

Gepubliceerd op 11 maart 2021 om 12:47

Regelmatig krijgen wij van klanten die software laten ontwikkelen de vraag: ben ik nu eigenlijk wel eigenaar geworden van de auteursrechten die rusten op de software? Het antwoord op deze vraag ligt helemaal aan op wat voor manier er gecontracteerd is met de softwareontwikkelaar. Daarnaast moet er gekeken worden naar de inhoud van de overeenkomst die gesloten is. In deze blog bespreken we het wettelijk kader wat betreft het auteursrecht op software en hoe dit auteursrecht overgedragen kan worden zodat de opdrachtgever ook daadwerkelijk "eigenaar" wordt van de software.

Hoe ontstaat auteursrecht?

Voor het ontstaan van auteursrecht(en) op software is het niet vereist dat dit ergens geregistreerd wordt. Het auteursrecht ontstaan dus van rechtswege. Het auteursrecht bij software rust op de onderliggende broncode van de software. De broncode mag niet ontleend zijn van een werk van iemand anders en moet een persoonlijk stempel dragen van de persoon die de broncode geschreven heeft. Hierbij moeten creatieve keuzes zijn gemaakt. Auteursrecht op software ontstaan al vrij snel aangezien de programmeur als snel creatieve keuzes maakt bij het schrijven van de broncode.

Wie is de rechthebbende?

Op basis van de Auteurswet is de "maker" van de software de rechthebbende. Dit betekent dat de persoon of partij die de broncode van de software schrijft de rechthebbende is. In het geval dat een opdrachtgever een softwareontwikkelaar de opdracht geeft om bepaalde software te ontwikkelen dan is en blijft de softwareontwikkelaar de rechthebbende van de auteursrechten, tenzij deze contractueel worden overgedragen waarbij een aantal vereisten van toepassing zijn.

Hoe kan het auteursrecht worden overgedragen?

Auteursrechten zijn overdraagbaar. Voor de overdracht van auteursrechten schrijft de Auteurswet een aantal vereisten voor. Zo moet dit worden gedaan met een schriftelijke overeenkomst die door beide partijen ondertekend wordt. Daarnaast moet de overeenkomst duidelijk vermelden wat er precies wordt overgedragen zoals welke rechten en eventuele onderdelen. Deze overeenkomst wordt een akte van overdracht genoemd.

Waar moet op gelet worden bij het laten ontwikkelen van software?

De softwareontwikkelaar gebruikt vaak bij de ontwikkeling van software eigen ontwikkelde "standaard" software. Met de hulp van deze standaard software wordt "maatwerk" software voor de opdrachtgever ontwikkeld. Het is niet de bedoeling dat de auteursrechten die hierop rusten worden overgedragen aan de opdrachtgever. Dit kan worden voorkomen door dit in de overeenkomst duidelijk te maken en in een bijlage op te nemen welke onderdelen van de software aan de opdrachtgever worden overgedragen. Voor het gebruik van de standaard software kan de opdrachtgever een licentie ontvangen.

 

In de praktijk wordt de overdracht van auteursrechten vaak opgenomen in de algemene voorwaarden van de softwareontwikkelaar of in de inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever. Dit is op basis van de Auteurswet geen geldige overdracht aangezien er geen sprake is van een ondertekende overeenkomst. Verder komt het ook vaak voor dat de overdracht af wordt gesproken in een e-mail. Ook dit is geen geldige overdracht. Beide gevallen kunnen "gerepareerd" worden door alsnog een akte van overdracht te ondertekenen. 


Advies nodig over auteursrechten op software? Neem contact voor een gratis intake!

software auteursrecht copyright

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.