ITS LEGAL is het gespecialiseerde juridisch adviesbureau op het gebied van het ICT-recht en privacywetgeving

 


"Eenvoudig benaderbaar, duidelijk in verwoording en niet achteraf een onverwachte factuur. Wat ons betreft verdient ITS LEGAL een absolute aanbeveling".

Daan Boekhoorn - Directeur Converseon


 Wat kan ITS LEGAL voor u betekenen?

Juridisch advies

Op bepaalde specifieke onderwerpen adviseert ITS LEGAL de klant zoals over het uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment (DPIA) of het uitrollen van een continuïteitsplan om de continuïteit te waarborgen.

 

Onderhandelen

ITS LEGAL ontzorgt klanten door de onderhandelingen met de wederpartij over een ICT-contract over te nemen zodat dat er onder de best mogelijke voorwaarden gecontracteerd wordt.

 

Review ICT-contract

ITS LEGAL biedt juridische ondersteuning door ICT-contracten en voorwaarden van de wederpartij van de klant te reviewen en aan te geven welke onderdelen niet geaccepteerd kunnen worden en anders moeten worden ingevuld.

 

ICT-jurist op afstand

Voor een vast bedrag per maand tegenover een aantal uur wordt ITS LEGAL de ICT-jurist op afstand van de klant. Dit is handig voor de klant op het moment dat er behoefte is aan een vaste juridische adviseur.

 

Pakketten

ITS LEGAL heeft voor een aantal specifieke ICT-dienstverleners "juridische pakketten" samengesteld bestaande uit een set algemene voorwaarden, een privacyverklaring en een standaard offerte/overeenkomst. 

 

ICT-contracten

ICT-dienstverleners kunnen bij ITS LEGAL een verzoek doen om een specifiek ICT-contract te laten opstellen. Op de website van ITS LEGAL wordt aangegeven welke ICT-contracten er opgesteld kunnen worden. 

 


Waarom ITS LEGAL?

ICT-dienstverleners kunnen bij ITS LEGAL terecht voor praktisch juridisch advies. ITS LEGAL is een gespecialiseerde adviesbureau op het gebied van internet, ICT en privacy wet- en regelgeving.   

Hoe doen wij dat?

ICT, internet en privacy zijn complexe gebieden waar bij wet- en regelgeving vaak de technische ontwikkelingen niet bij kunnen houden. ITS LEGAL heeft ruime ervaring met het uitleggen en toepassen van het recht vanuit een technisch perspectief en we zijn gewend om praktische antwoorden te geven aan onze klanten.


Onze blogs


Neem direct contact met ons op!