ITS LEGAL is het gespecialiseerde juridisch adviesbureau op het gebied van het ICT-recht en privacywetgeving

 


"Eenvoudig benaderbaar, duidelijk in verwoording en niet achteraf een onverwachte factuur. Wat ons betreft verdient ITS LEGAL een absolute aanbeveling".

Daan Boekhoorn - Directeur Converseon


 Wat kan ITS LEGAL voor u betekenen?

Juridisch advies

Op bepaalde specifieke onderwerpen adviseert ITS LEGAL de klant zoals over het uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment (DPIA) of het uitrollen van een continuïteitsplan om de continuïteit te waarborgen.

 

Onderhandelen

ITS LEGAL ontzorgt klanten door de onderhandelingen met de wederpartij over een ICT-contract over te nemen zodat dat er onder de best mogelijke voorwaarden gecontracteerd wordt.

 

Review ICT-contract

ITS LEGAL biedt juridische ondersteuning door ICT-contracten en voorwaarden van de wederpartij van de klant te reviewen en aan te geven welke onderdelen niet geaccepteerd kunnen worden en anders moeten worden ingevuld.

 

ICT-jurist op afstand

Voor een vast bedrag per maand tegenover een aantal uur wordt ITS LEGAL de ICT-jurist op afstand van de klant. Dit is handig voor de klant op het moment dat er behoefte is aan een vaste juridische adviseur.

 

Pakketten

ITS LEGAL heeft voor een aantal specifieke ICT-dienstverleners "juridische pakketten" samengesteld bestaande uit een set algemene voorwaarden, een privacyverklaring en een standaard offerte/overeenkomst. 

 

ICT-contracten

ICT-dienstverleners kunnen bij ITS LEGAL een verzoek doen om een specifiek ICT-contract te laten opstellen. Op de website van ITS LEGAL wordt aangegeven welke ICT-contracten er opgesteld kunnen worden. 

 


Waarom ITS LEGAL?

ICT-dienstverleners kunnen bij ITS LEGAL terecht voor praktisch juridisch advies. ITS LEGAL is een gespecialiseerde adviesbureau op het gebied van internet, ICT en privacy wet- en regelgeving.   

Hoe doen wij dat?

ICT, internet en privacy zijn complexe gebieden waar bij wet- en regelgeving vaak de technische ontwikkelingen niet bij kunnen houden. ITS LEGAL heeft ruime ervaring met het uitleggen en toepassen van het recht vanuit een technisch perspectief en we zijn gewend om praktische antwoorden te geven aan onze klanten.


Onze blogs

Van start-up naar scale-up: deze juridische zaken wil je geregeld hebben!

Bij de transitie van een start-up naar een scale-up van een softwareleverancier komt het vaak voor dat het regelen van bepaalde juridische zaken nog niet heeft plaatsgevonden terwijl deze zaken goed op orde hebben veel waarde voor de business kan opleveren. Hierbij kan gedacht worden aan het hanteren van eigen op maat gemaakte juridische documenten, de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de software en het waarborgen van continuïteit. Deze juridische zaken goed geregeld hebben is voor de softwareleverancier belangrijk alsmede voor de klanten en (potentiële) investeerders. In deze blog worden de hiervoor genoemde onderwerpen besproken en wordt er een voorzet gedaan hoe deze juridische zaken geregeld kunnen worden zodat de start-up ook juridisch klaar is om door te gaan naar de volgende fase.

Lees meer »

Auteursrecht (copyright) op software: hoe moet dat geregeld worden?

Regelmatig krijgen wij van klanten die software laten ontwikkelen de vraag: ben ik nu eigenlijk wel eigenaar geworden van de auteursrechten die rusten op de software? Het antwoord op deze vraag ligt helemaal aan op wat voor manier er gecontracteerd is met de softwareontwikkelaar. Daarnaast moet er gekeken worden naar de inhoud van de overeenkomst die gesloten is. In deze blog bespreken we het wettelijk kader wat betreft het auteursrecht op software en hoe dit auteursrecht overgedragen kan worden zodat de opdrachtgever ook daadwerkelijk "eigenaar" wordt van de software.

Lees meer »

Copyright van de toekomst: wat betekenen blockchain en NFTs voor het auteursrecht en de muziekindustrie?

De elektronische muziek producer 3LAU heeft recent voor het recordbedrag van $11.6 miljoen een aantal non-fungible tokens (NFTs) verkocht. De verkochte NFTs waren in dit geval 33 digitale albums die allemaal verkocht werden als unieke tokens. De albums bevatten bijvoorbeeld een speciale vinyl editie van een muziekalbum, nog niet uitgebrachte muziek en één nummer werd verkocht voor het bedrag van $3.6 miljoen. NFTs kunnen door artiesten en kunstenaars gebruikt worden voor inkomsten nu door de coronacrisis de inkomsten uit optredens gestagneerd zijn. Nu vraagt u zich waarschijnlijk af: wat zijn deze NFTs en waarom zijn ze van belang voor artiesten? Om deze vraag te beantwoorden moeten we hiervoor kijken naar de werking van de blockchain om de toepassing van NFTs beter te begrijpen. Vervolgens wordt gekeken naar de impact van de NFT's op de bescherming en exploitatie van auteursrechtelijke beschermde werken in de muziekindustrie.

Lees meer »

Waar moet op gelet worden bij het opstellen van een pentest waiver?

Steeds meer bedrijven maken gebruik van leveranciers die een zogenaamde penetration test uitvoeren op de systemen van de opdrachtgever om te beoordelen hoe het staat met de beveiliging en weerbaarheid van deze systemen. Een leverancier die zich met penetration testing bezighoudt moet de juridische voorwaarden van deze dienst goed juridisch regelen in een pentestovereenkomst, ook wel een pentest waiver genoemd. Indien dat niet goed juridisch wordt geregeld, kan dit tot nadelige gevolgen leiden voor de leverancier. In deze blog worden de belangrijkste afspraken besproken die in een pentestovereenkomst moeten worden vastgelegd.

Lees meer »

Softwareontwikkelingsovereenkomst: wat moet er in staan?

Het wordt steeds gebruikelijker dat bedrijven gebruik willen maken van software die op maat is gemaakt voor de diensten die zij leveren. Vandaar dat er ook steeds meer vraag is naar softwareontwikkelaars die de capaciteit en de expertise hebben om software volledig te ontwikkelen op basis van de voorkeuren van de opdrachtgever. Het voordeel van het op maat laten ontwikkelen van software is dat het eindproduct aansluit bij de wensen van de opdrachtgever. Om tot dit eindproduct te komen is het verstandig om een duidelijke softwareontwikkelingsovereenkomst aan te gaan waardoor het voor softwareontwikkelaar en de opdrachtgever duidelijk is wat er van ze verwacht wordt. In deze blog worden een aantal richtlijnen besproken die mee kunnen worden genomen op het moment dat een softwareontwikkelaar en een opdrachtgever een softwareontwikkelingsovereenkomst gaan opstellen.

Lees meer »

Aandachtspunten bij het opstellen van een geheimhoudingsovereenkomst (NDA)

Een geheimhoudingsovereenkomst of een non-disclosure agreement (NDA) is er voor bedoeld om twee of meerdere partijen vertrouwelijke informatie met elkaar te delen. De NDA bevat afspraken welke informatie als vertrouwelijk wordt aangemerkt en wat er toegestaan om te doen met de vertrouwelijke informatie. De NDA wordt vaak getekend voordat er onderhandelingen plaatsvinden en wordt vaak afgedaan als een standaard routine. In deze blog wordt er gekeken naar de zaken waar men op moet letten voordat er een NDA getekend wordt.

Lees meer »

Neem direct contact met ons op!