De aandachtspunten bij het opstellen van een resellerovereenkomst voor een SaaS-dienst

Gepubliceerd op 15 januari 2021 om 16:16

Een resellerovereenkomst is een softwarelicentie waarbij de licentienemer, ook wel de reseller genoemd, de bevoegdheid krijgt om bijvoorbeeld een Software as a Service (SaaS)-dienst door te verkopen aan derden. Het verschil met het traditioneel resellen van software zit hem erin dat de reseller geen kopie krijgt van de software maar dat de licentiegever, ook wel leverancier genoemd, toegang verleend tot de SaaS-dienst. De resellerovereenkomst kan op verschillende manieren worden ingestoken. Zo kan er de keuze worden gemaakt voor een white-label resellerovereenkomst waarbij de reseller onder eigen naam de SaaS-dienst gaat verkopen of er kan worden gekozen voor een value-added resellerovereenkomst waarbij de reseller de SaaS-dienst opneemt in diensten die al door de reseller worden aangeboden. In deze blog worden de belangrijkste aandachtspunten besproken die in een resellerovereenkomst voor een SaaS-dienst moeten worden opgenomen.

Het verstrekken van de licentie

De eerste vraag die gesteld moet worden bij het opstellen van een resellerovereenkomst is of de reseller de hosting van de SaaS-dienst gaat regelen of dat dit wordt gedaan door de leverancier zelf. Op basis van het antwoord op deze vraag kunnen namelijk de rechten toe worden gewezen aan de reseller. Indien de hosting door de reseller wordt geregeld, moet er een licentie worden verstrekt door de leverancier om een kopie van de broncode te mogen gebruiken. 

De benoeming van de reseller 

In de resellerovereenkomst moet de licentienemer aan worden gewezen als reseller. De partijen hebben de keuze uit een tweetal mogelijkheden bij het benoemen van de reseller. Er kan worden gekozen voor het model dat de reseller alleen accounts hoeft aan te maken in de SaaS-dienst voor de eindgebruikers van de partij aan wie hij de SaaS-dienst heeft verkocht. Het andere model houdt in dat de reseller zelf de hosting van de SaaS-dienst verzorgt en de accounts voor de eindgebruikers aanmaakt. Het voordeel van het eerste model is dat leverancier de mogelijkheid heeft om in te grijpen indien de eindgebruikers die via de reseller toegang hebben gekregen tot de SaaS-dienst bijvoorbeeld in strijd hebben gehandeld met de gebruikersvoorwaarden van de SaaS-dienst.

De eindgebruikers

De bedoeling van resellerovereenkomst is dat de reseller de SaaS-dienst doorverkoopt aan derden. Deze derden worden gezien als de eindgebruikers van de SaaS-dienst. Deze eindgebruikers zullen aan bepaalde voorwaarden moeten worden gebonden indien zij gebruik gaan maken van de SaaS-dienst. Ook hier kan in de resellerovereenkomst een keuze worden gemaakt. Zijn de gebruikersvoorwaarden van de reseller van toepassing of worden de gebruikersvoorwaarden van leverancier doorgezet naar de eindgebruikers? Hierbij is het vraag wat partijen besluiten over wie de overeenkomst met de eindgebruikers aangaat. In de praktijk wordt er bij het resellen van SaaS-diensten vaak gekozen voor het model dat de reseller de gebruikersvoorwaarden van de leverancier volledig overneemt en onder eigen naam beschikbaar stelt aan de eindgebruikers. Op deze manier komt er een overeenkomst tot stand tussen de reseller en de eindgebruikers.

Beschikbaarheid van de SaaS-dienst

Er zijn weinig zaken zo frustrerend bij een SaaS-dienst dan wanneer deze niet beschikbaar is. Dit geldt zowel voor de reseller als de eindgebruikers die gebruik maken van de Saas-dienst. Vanwege het voorgaande is het aan te raden dat er afspraken worden gemaakt in de resellerovereenkomst over de beschikbaarheid van de SaaS-dienst. Hoe de beschikbaarheid wordt geregeld is afhankelijk van de situatie of de hosting door de reseller geregeld wordt of door de leverancier. Als de hosting van de SaaS-dienst door de reseller verzorgd wordt dan is de reseller in de meeste gevallen nog wel afhankelijk van de leverancier voor het oplossen van fouten en het onderhoud aan de SaaS-dienst. Ook hier moeten afspraken over worden gemaakt in de resellerovereenkomst.

 

Zoals al eerder vermeld zijn er allerlei mogelijkheden om een resellerovereenkomst in te steken. Dit is helemaal afhankelijk van op welke wijze de reseller de SaaS-dienst gaat doorverkopen aan derden. De aandachtspunten die zijn uitgelicht in deze blog kunnen in elke vorm van de resellerovereenkomst worden opgenomen. Deze zorgen ervoor dat de samenwerking tussen de leverancier en de reseller op de juiste wijze kan verlopen en het is voor beide partijen duidelijk  wat er van ze wordt verwacht onder de resellerovereenkomst.


 

Wilt u resellerovereenkomst laten opstellen of heeft u verdere vragen?

Resellerovereenkomst Reseller agreement Reselling SaaS

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.