Algemene voorwaarden van marketing agencies: drie onderwerpen die opgenomen moeten worden!

Gepubliceerd op 12 januari 2021 om 14:30

Geïnteresseerd in het juridisch pakket voor marketing agencies?


Eigen algemene voorwaarden hanteren is voor een marketing agency de manier om onder de best mogelijke juridische voorwaarden te contracteren. Deze voorwaarden worden van toepassing verklaard op de overeenkomst die wordt aangegaan met de klant die de opdracht geeft specifieke online marketing diensten te leveren. Door het hanteren van algemene voorwaarden die zijn toegeschreven op de dienstverlening van de marketing agency worden de relevante juridische risico's afgedekt. In deze blog worden drie onderwerpen besproken die volgens ITS LEGAL altijd in de algemene voorwaarden van een marketing agency moeten worden opgenomen.

Verplichtingen marketing agency

In de algemene voorwaarden moeten de verplichtingen worden opgenomen die gelden voor de marketing agency. Zo kan er gesteld worden dat de marketing agency zich zal inspannen om de overeengekomen afspraken na te komen. Er wordt hier gekozen voor een inspanningsverplichting zodat de samenwerking tussen de klant en de marketing agency op een flexibele wijze kan plaatsvinden en de marketing agency niet gebonden is aan harde deadlines en andere resultaatsverplichtingen zoals de conversies die gehaald moet worden.

Honorarium en vergoeding

Een belangrijk onderdeel van de algemene voorwaarden van marketing agencies is de manier waarop en en wanneer er betaald gaat worden voor de dienstverlening. Vaak wordt de vergoeding die aan de marketing agency betaald moet worden in de overeenkomst vastgelegd door gebruik te maken van een zogenaamd honorarium. Dit is een op voorhand afgesproken prijs die betaald moet worden door de klant aan de marketing agency voor de geleverde online marketing diensten. Daarnaast is het aan te raden om op te nemen dat het afgesproken honorarium verhoogd mag worden door de marketing agency indien de hoeveelheid werk op voorhand onvoldoende is ingeschat en er niet verwacht kan worden van de marketing agency dat de werkzaamheden op basis van het oorspronkelijke honorarium uitgevoerd gaan worden.

Persoonsgegevens

De algemene voorwaarden moeten een bepaling bevatten waarin wordt opgenomen wat voor afspraken er gelden tussen de marketing agency en de klant als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens. Zo kan deze bepaling een afspraak bevatten dat er tussen de marketing agency en de klant een verwerkersovereenkomst wordt gesloten. In deze overeenkomst worden de afspraken vastgelegd omtrent het verwerken van persoonsgegevens zoals wat de marketing acency als verwerker wel of niet mag doen met de verstrekte persoonsgegevens, welke beveiligingsmaatregelen er genomen moeten worden en hoe de marketing agency de klant moet ondersteunen indien de klant hierom vraagt. Daarnaast moet deze bepaling ook een verwijzing bevatten naar de privacyverklaring van de marketing agency. In deze verklaring wordt aan de klant en de betrokkenen duidelijk gemaakt op welke manier de marketing agency met persoonsgegevens omgaat.

 

Door de voorgaande onderwerpen op te nemen in de algemene voorwaarden worden de juridische risico's voor een marketing agency beperkt indien er een overeenkomst wordt aangegaan met een klant. Het is verder aan te raden dat er aan de klant duidelijk wordt gemaakt dat deze algemene voorwaarden van toepassing moeten worden verklaard op de overeenkomst. Het argument dat hierbij gebruikt kan worden is dat deze algemene voorwaarden zijn toegeschreven op de dienstverlening van de marketing agency.


Wilt u algemene voorwaarden laten opstellen of heeft u verdere vragen?

Marketing Agency Algemene voorwaarden Conversie Juridisch

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.