Checklist algemene voorwaarden voor webshops

Gepubliceerd op 12 januari 2021 om 14:22

Geïnteresseerd in het juridisch pakket voor webshops? 


Eigen op maat gemaakte algemene voorwaarden hanteren is voor een webshop een musthave. Deze voorwaarden worden van toepassing verklaard op de overeenkomst die wordt aangegaan met de klant die een product besteld heeft in de webshop. De algemene voorwaarden moeten wel ter hand worden gesteld aan de klant. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door in het bestelproces de klant akkoord te laten gaan met de algemene voorwaarden en dat deze digitaal beschikbaar zijn gesteld aan de klant. Door het hanteren van algemene voorwaarden die zijn toegeschreven op de dienstverlening van de webshop worden de relevante juridische risico's afgedekt. In deze blog worden een aantal onderwerpen besproken die als checklist kunnen worden gebruik bij het opstellen van algemene voorwaarden voor webshops.

Herroepingsrecht van consumenten en/of zakelijke klanten

Het herroepingsrecht is verplicht ten aanzien van consumenten. Iemand wordt als consument gezien indien deze niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf. Het herroepingsrecht houdt in dat de consument binnen veertien dagen na de ontvangst van het product aan de webshop kan laten weten van de overeenkomst af te zien zonder daarvoor een reden te hoeven te hebben en dit moet kosteloos gebeuren. Het herroepingsrecht geldt niet voor zakelijke klanten. Dit laatste kan dan ook worden duidelijk gemaakt in de algemene voorwaarden.

Garantie

Bij het afgeven van bepaalde verplichte wettelijke garanties ten aanzien van de de bestelde producten wordt een onderscheid gemaakt tussen consumenten en zakelijke klanten. Bij de zakelijke klanten zijn deze garanties niet verplicht om af te geven door de webshop. De webshop is wel verplicht ten aanzien de consument te garanderen dat de bestelde producten voldoen aan wat er omschreven is in de overeenkomst zoals de omschreven specificaties. Het is raadzaam om in de algemene voorwaarden van de webshop op te nemen dat de klant de mogelijkheid krijgt om in het geval dat een product niet aan de overeenkomst voldoet de webshop hierover te informeren en dat de webshop in overleg met de klant het product zal herstellen, vervangen of vergoeden.

Aansprakelijkheid

Aangezien een webshop vaak aan veel klanten producten levert, ontstaat er ook een risico wat betreft de aansprakelijkheid van de webshop. Ook bij de aansprakelijkheid wordt een onderscheid gemaakt tussen zakelijke klanten en consumenten. De regels ten aanzien van de zakelijke klanten zijn niet zo streng zoals bij consumenten dat het geval is. Hierdoor kan de aansprakelijkheid van de webshop ten aanzien van zakelijke klanten worden beperkt. Dit is niet toegestaan als het gaat om een overeenkomst die wordt aangegaan met een consument. Het uitsluiten of beperken van de aansprakelijkheid staat op de zogenaamde "zwarte lijst" en is daarom niet toegestaan.

Klachtenprocedure

Het is gebruikelijk om in de algemene voorwaarden van een webshop een klachtenprocedure op te nemen waarin de klant wordt duidelijk gemaakt op welke manier er een klacht bij de webshop kan worden ingediend. Dit kan bijvoorbeeld door een e-mail te sturen of de webshop te bellen. Het is voor de webshop aan te raden dat er in de algemene voorwaarden wordt opgenomen binnen welke termijn er gereageerd wordt op de klacht van de klant.

Uitvoering van de overeenkomst

De webshop moet in de algemene voorwaarden duidelijk maken hoe en wanneer de webshop gaat leveren als het product besteld is. Zo dient er worden opgenomen dat er op de website van de webshop wordt vermeld op welke wijze het product geleverd wordt. Daarnaast is het handig om op te nemen dat de webshop gerechtigd is derde partijen in te schakelen voor het afhandelen van bestellingen en het leveren van producten. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een partij die het product verzendklaar maakt en een partij die de bezorging van het product op zich neemt.


Wilt u algemene voorwaarden laten opstellen of heeft u verdere vragen?

Algemene voorwaaredn webshop Terms and conditions e-commerce online bestellen

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.