Wat moet er geregeld worden in een SaaS- licentieovereenkomst? Drie vragen die gesteld moeten worden!

Gepubliceerd op 13 januari 2021 om 18:32

Steeds meer bedrijven maken gebruik van diensten die Software as Service (SaaS) aanbieden. Denk hierbij aan software voor de salarisadministratie of software voor HR-doeleinden. Het aantal SaaS-leveranciers neemt toe en die willen hun licentieovereenkomsten uiteraard graag op de juiste manier juridisch insteken. In deze blog worden een drietal vragen beantwoord die een SaaS-leverancier moet stellen bij het opstellen van een SaaS-licentieovereenkomst.

Wat voor soort licentie ga ik aan mijn klanten verstrekken?

De SaaS-leverancier moet zich ten eerste afvragen wat voor licentie er verstrekt wordt aan de klant om de SaaS-dienst te mogen afnemen. Wordt er bijvoorbeeld toegang tot de SaaS-dienst gegeven via een enkel account of worden er meerdere accounts aangemaakt aangezien er misschien meerdere personen binnen het bedrijf van de klant gebruik gaan maken van de SaaS-dienst? Daarnaast kunnen er beperkingen worden opgelegd aan het aantal personen of apparaten dat kan inloggen op het account. Verder is het aan te raden om op te nemen dat de klant verantwoordelijk is voor handelen en nalaten van de gebruikers en hiervoor dient de klant de SaaS-leverancier vrij te waren.

Welke verplichtingen beloof ik aan mijn klanten na te komen?

Het leveren van een SaaS-dienst houdt in de meeste gevallen in dat de SaaS-dienst op dezelfde wijze wordt geleverd aan de klanten. Dit betekent dat bijvoorbeeld een garantie afgeven voor de beschikbaarheid van de SaaS-dienst met een bijbehorende compensatie behoorlijk wat kosten met zich kan meebrengen op het moment dat de gegarandeerde beschikbaarheid niet gehaald wordt. De SaaS-leverancier moet zich dan ook afvragen of er garanties in de licentieovereenkomst moeten worden opgenomen. Er kan ook worden gekozen voor een aantal inspanningsverplichtingen in de licentieovereenkomst zonder recht op compensatie en dat er met klanten die een garantie willen zien er een Service Level Agreement (SLA) gesloten wordt. In de SLA kunnen dan de garanties met bijbehorende compensaties worden opgenomen. Uiteraard zal de klant wel een meerprijs moeten betalen voor het sluiten van een SLA.

Heb ik de continuïteit van mij dienstverlening gewaarborgd?

Een SaaS-leverancier krijgt regelmatig de vraag van zijn klanten wat er gebeurt op het moment dat de SaaS-leverancier onverhoopt failliet gaat. Hoe zit het met de data van de klanten die is opgeslagen in de SaaS-dienst en of de SaaS-dienst nog wel beschikbaar is op het moment dat de SaaS-leverancier failliet gaat? Meestal wordt er in dit soort situaties een escrow-regeling gevraagd door de klant. Een escrow-regeling ziet traditioneel toe op het deponeren van de broncode van de softwareleverancier bij een escrow-agent. De broncode wordt vrijgegeven op het moment dat de softwareleverancier failliet gaat zodat de klant met behulp van de broncode weer gebruik kan maken van de software. Een klant heeft bij een SaaS-dienst niet zoveel aan de broncode aangezien deze geen toegang geeft tot de SaaS-dienst of de opgeslagen data. Vandaar dat de SaaS-leverancier ervoor kan kiezen om een continuïteitsregeling op te zetten. Dit houdt in dat de de SaaS-leverancier op voorhand contractuele afspraken maakt met een onafhankelijke derde partij die ervoor zorgt dat de SaaS-dienst nog voor een bepaalde periode beschikbaar blijft zodat de klant nog ruim de tijd heeft om te zoeken naar een andere oplossing door bijvoorbeeld een andere leverancier in te schakelen.

 

Uiteraard zijn er ook andere onderwerpen die een SaaS-licentieovereenkomst moet bevatten maar door de bovenstaande vragen te beantwoorden heeft de SaaS-leverancier een startpunt voor het opstellen van een SaaS-licentieovereenkomst. Het niet goed regelen van deze onderwerpen kan tot gevolg hebben dat klanten gecompenseerd moeten worden bij het niet nakomen van bepaalde garanties of dat de klanten geen toegang meer hebben tot hun data op het moment dat de SaaS-leverancier failliet gaat.  


 

Wilt u SaaS-licentieovereenkomst laten opstellen of heeft u verdere vragen?

SaaS Software as a Service Software licentieovereenkomst SaaS licentie

«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.