Wat moet er worden opgenomen in gebruikersvoorwaarden van een platform? De belangrijkste onderwerpen

Gepubliceerd op 13 januari 2021 om 15:37

Gebruikers van een platform zoals een persoonlijke gezondheidsomgeving of een social media platform kunnen gebonden worden aan gebruikersvoorwaarden. Deze gebruikersvoorwaarden, in het Engels ook wel Terms of Use genoemd, zijn de juridische voorwaarden op basis waarvan het platform gebruikt mag worden. Deze voorwaarden zijn niet bedoeld om een gebruiker een licentie te verlenen maar zien toe op het daadwerkelijke gebruik van het platform. In deze blog worden de belangrijkste onderwerpen besproken die volgens ITS LEGAL in gebruikersvoorwaarden moeten worden opgenomen.

Hoe komt de overeenkomst tot stand?

Allereerst is het belangrijk om in de gebruikersvoorwaarden vast te stellen hoe de overeenkomst tot stand komt met de gebruiker. Is dat bijvoorbeeld het moment dat de gebruiker zich registreert op de website of app of vanaf het moment dat er daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van het platform? Het is aan te raden dit zo duidelijk mogelijk op te nemen in de gebruikersvoorwaarden. Het is ook aan te raden om de gebruiker duidelijk te maken dat de gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord moet kiezen en dat de gebruiker de verantwoordelijkheid draagt voor het geheim houden van deze gegevens.

Gebruiksregels

Op het gebruik van het platform zijn meestal een aantal gebruiksregels van toepassing. Deze dienen dan ook moeten worden opgenomen in de gebruikersvoorwaarden. Voorbeelden van wat bijvoorbeeld niet toegestaan is op het platform zijn het plaatsen van inhoud met een discriminerende of racistische inhoud of die aanzetten tot geweld. Dit kan in de gebruikersvoorwaarden worden opgenomen van een platform waarbij gebruikers de mogelijkheid hebben om openbare berichten te plaatsen en deze te delen met andere gebruikers. Andere relevante gebruiksregels die het platform in de gebruiksregels kan opnemen zijn een verboden op een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, toegang verlenen tot het platform tot derden die hier geen bevoegdheid voor hebben en het platform in sub-licentie uit te geven.

Koppelingen met diensten van derden

Het is gebruikelijk dat een platform koppelingen of links bevat die linken naar de diensten van derden. Het is dan ook aan te raden om hier iets over op te nemen in de gebruikersvoorwaarden. Meestal heeft de gebruiker de bevoegdheid om zelf ervoor te kiezen gebruik te maken van deze koppelingen. Het is dan ook belangrijk om op te nemen in de gebruikersvoorwaarden dat het platform geen verantwoordelijkheid draagt voor de aankopen of promoties die plaatsvinden vinden via de koppelingen. Daarnaast moet de gebruiker duidelijk worden gemaakt dat erop de koppelingen van derden aanvullende voorwaarden van toepassing kunnen zijn.

Notice-and-takedown

Als de hiervoor omschreven gebruiksregels geschonden worden door een gebruiker dan wil het platform de bevoegdheid hebben om in te grijpen. Het is daarom ook aan te raden om de notice-and-takedown procedure op te nemen in de gebruikersvoorwaarden. In de procedure moet worden beschreven op welke manier ingegrepen kan worden op het platform. Zo moet de gebruiker een gemotiveerde reactie geven op het moment dat het platform een notificatie naar de gebruiker heeft gestuurd dat de gebruiksregels geschonden zijn. Daarnaast moet het platform de bevoegdheid krijgen om direct in te grijpen bij een schending van de gebruiksregels door bijvoorbeeld bepaald materiaal te blokkeren of de gebruiker de toegang tot het platform te ontzeggen. 

 

Gebruikersvoorwaarden komen steeds meer voor aangezien er ook steeds meer gebruik wordt gemaakt van verschillende platformen. Het blijft voor dit type voorwaarden belangrijk dat de gebruiker op de hoogte is van wat er wel of niet toegestaan is op het platform. Deze regels worden steeds meer relevant aangezien we de afgelopen tijd hebben gezien dat het schenden van deze regels kan leiden tot een schorsing of een permanente verwijdering en dat dit zelfs geldt voor publieke personen met een grote aanhang zoals de Amerikaanse president Donald Trump. Dit geldt dan uiteraard wel voor platformen waarop openbare berichten kunnen worden geplaatst door gebruikers.


 

Wilt u gebruikersvoorwaarden laten opstellen of heeft u verdere vragen?

Gebruikersvoorwaarden software SaaS Terms of Use

«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.