Algemene voorwaarden voor webdesigners: de drie belangrijkste onderwerpen

Gepubliceerd op 1 maart 2021 om 14:08

Geïnteresseerd in het juridisch pakket voor webdesigners?


Waarom moet een webdesigner algemene voorwaarden hanteren?

Eigen algemene voorwaarden hanteren is voor webdesigners aan te radenDeze voorwaarden worden van toepassing verklaard op de overeenkomst die wordt aangegaan met een opdrachtgever die de opdracht heeft gegeven om een maatwerk website of web-applicatie met bijbehorende materialen te ontwikkelen. Door het hanteren van algemene voorwaarden die zijn toegeschreven op de dienstverlening van de webdesigner worden de relevante juridische risico's afgedekt. In deze blog worden drie onderwerpen besproken die volgens ITS LEGAL altijd in de algemene voorwaarden van een webdesigner moeten worden opgenomen.

De ontwikkeling, oplevering en aanvaarding van het webdesign en bijbehorende materialen

Het is ten eerste aan te raden om in de algemene voorwaarden op te nemen dat er met de klant een projectplanning wordt gemaakt met daarin de beschreven welke stappen, met bijbehorende deadlines, de webdesigner moet nemen om tot het gewenste webdesign te komen. Er wordt geadviseerd om in de algemene voorwaarden op te nemen dat de afgesproken deadlines indicatief zijn aangezien het ontwikkelen van een webdesign altijd kan uitlopen door onvoorziene omstandigheden aan zowel de kant van de opdrachtgever als de webdesigner. Veder is het aan te raden dat de algemene voorwaarden een bepaling bevatten dat de opdrachtgever een eerste ontwerp ontvangt van het webdesign dat door middel van feedback van de opdrachtgever door de webdesigner kan worden aangepast. Neem dan als webdesigner wel op dat er met de opdrachtgever een beperkt aantal revisiemogelijkheden worden afgesproken zodat de opdrachtgever niet eeuwigdurend nieuwe ontwerpen kan eisen.

Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het webdesign

Aangezien het webdesign op maat wordt gemaakt voor de opdrachtgever wil deze vaak ook de relevante intellectuele eigendomsrechten bezitten. Het gaat hier dan vaak om de auteursrechten die rusten op de onderliggende broncode van het webdesign en bijvoorbeeld de logo's en iconen die de webdesigner heeft ontworpen. Deze rechten moeten aan de opdrachtgever worden overgedragen in de onderliggende overeenkomst. Het is handig om dit te vermelden in de algemene voorwaarden zodat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is. De webdesigner maakt daarnaast vaak gebruik van standaard software bij het ontwerpen van een webdesign. De bijbehorende intellectuele eigendomsrechten moeten bij de webdesigner of dienst licentiegevers blijven liggen. Er wordt dan ook geadviseerd om dit duidelijk in de algemene voorwaarden te beschrijven.

Meerwerk ten aanzien van het webdesign

Indien de webdesigner van mening is dat er meer uren aan het webdesign moeten worden besteed, is het aan te raden om in de algemene voorwaarden op te nemen dat deze uren op basis van nacalculatie bij de opdrachtgever in rekening moeten worden gebracht en de webdesigner hier geen voorafgaande toestemming voor nodig heeft van de opdrachtgever. Dit geschiedt dan op basis van het afgesproken uurtarief. Het is wel aan te raden dat het hierbij moet gaan om meerwerk waarbij de webdesigner kan aantonen dat dit noodzakelijk is voor de levering van het webdesign of dat dit volgt uit de instructies van de opdrachtgever.

 

Door de voorgaande onderwerpen op te nemen in de algemene voorwaarden worden de juridische risico's voor de webdesigner beperkt indien er een overeenkomst wordt aangegaan met een opdrachtgever. Het is verder aan te raden dat er aan de opdrachtgever duidelijk wordt gemaakt dat deze algemene voorwaarden van toepassing moeten worden verklaard op de overeenkomst. Het argument dat hierbij gebruikt kan worden is dat deze algemene voorwaarden zijn toegeschreven op de dienstverlening van de webdesigner.


Wilt u algemene voorwaarden laten opstellen of heeft u verdere vragen?

Webdesign Website Web-applicatie algemene voorwaarden overeenkomst juridisch

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.